WITAMY NA STRONACH FUNDACJI GŁĘBOKIEJ DEMOKRACJI

Głęboka Demokracja to idea, która w najlepszy z dotychczas zaproponowanych sposobów radzi sobie z bardzo często marginalizowanym zjawiskiem polegającym na tym, że w tradycyjnej demokracji niewiele ponad połowa społeczeństwa może przez pewien czas decydować o tym, w jaki sposób ma postępować reszta osób żyjących na danym obszarze. Ta „reszta” staje się mniejszością częstokroć pozbawioną możliwości współdecydowania. Jeśli taki fakt uzna się za oczywisty i jeśli nie zastosuje się pogłębionego podejścia, to grozi nam wówczas szczególny rodzaj dyktatury – dyktatura większości. Jednak, jak to bywa w przypadkach dyktatur, prędzej czy później musi się to skończyć spotkaniem z oddolnym, utajonym oporem, a nawet terrorem opozycji i przewrotem …
Więcej o Głębokiej Demokracji…
O Fundacji…

Ten post dostępny jest także w języku: angielski

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.