Fundacja Głębokiej Demokracji wraz z instytutem Hanuman’a planuje w latach 2012 – 2014 przeprowadzić cykl seminariów poświęconych pracy nad po-wojenną traumą Polaków, Niemców i Żydów. (ZAPRASZAMY!) Dlaczego w tej kolejności (P-N-Ż)? Ponieważ Polacy najmniej nad tym tematem pracowali, a liczne badania wskazują, że bez pracy nad własną traumą i historią dana osoba, czy grupa etniczna pozostaje w roli „ofiary” wydarzeń wojennych nie mogąc dostrzec swoich własnych aspektów oprawcy – co ma miejsce w naszym – Polaków – przypadku.

W perspektywie przewidujemy trójstronne spotkanie Pol-Żyd-Niem (a może i Rosjanie, Ukraińcy, etc. również?), jednak na razie jest taki pomysł, aby początkowo, przepracować temat Polacy – Niemcy w kontekście traumy powojennej i naszej, polskiej historii najnowszej – tej historii, która na nas ciągle oddziałuje.
Wizja projektu jest dopiero na etapie kształtowania, bez większych konkretów czy szczegółów – które opracujemy na spotkaniu roboczym w Berlienie w dniach 09 – 11.09. 2011.

więcej tutaj:
 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.