Na tej stronie wymieniamy osoby, które udzieliły wsparcia, pomocy fundacji oraz oczywiście wolontariuszy/ek – ponieważ ich praca wspiera nie tylko beneficjentów Fundacji ale  także Misję i Wizję naszej Fundacji.
Chcieliśmy podziękować paniom tłumaczkom – wolontariuszkom za włożoną pracę i trud przy przekładzie stron na j. angielski. Słowa podziękowań płyną do:
pani Magdaleny Cichoń
pani Joanny Szczerby
pani Emili Tarłowskiej
 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.