Barbara Gładecka

Prezes Fundacji, psychoterapeuta, mediator i facylitator w nurcie Psychologii Zorientowanej na Proces, właścicielka Ośrodka Corelacje w Warszawie, więcej informacji tutaj

Agata Gebhardt

Wiceprezes Fundacji, coach i mediator, właścicielka Ośrodka Corelacje w Warszawie, więcej informacji tutaj

 

Wolontariusze/szki oraz trenerzy i trenerki współpracujący z Fundacją:

Anna Gabryjelska Basiuk:

Psycholog i ekonomistka. Ma 12 letnie doświadczenie w prowadzeniu sesji coachingowych, jak również mediacji, prowadzeniu szkoleń i warsztatów. Specjalizuje się w coachingu indywidualnym i zespołowym, facylitacji zmiany
i konfliktu w relacjach i organizacjach, doradztwie w obszarze rozwoju organizacji, kultury organizacyjnej oraz zagadnieniach różnorodności kulturowej. Przygotowuje doktorat z organizacji i zarządzania nt. ‚Przywództwo, kultura organizacji i zmiana’. Posiada dyplom International Association of Process Oriented Psychology. Obecnie jest nauczycielem i superwizorem w Instytucie Psychologii Procesu oraz współpracuje z Deep Democracy Institute. Pracowała jako doradca Ministra Finansów, wykładowca akademicki na Uniwersytecie Łódzkim i badacz.

W dniu 25.09.2016 uchwałą Fundatora został powołany nowy Zarząd w składzie Barbara Gładecka i Agata Gebhardt. Poniżej informacje o fundatorze i osobach prowadzących fundację i współpracujących w latach 2010-2016

Robert Palusiński

Fundator i pierwszy Prezes Fundacji, tłumacz z angielskiego (pozycje z dziedziny psychologii, w tym większość przekładów książek Arnolda Mindella), trener, konsultant, coach, psychoterapeuta (Psychologia Zorientowana na Proces – organizacje: RSPOP Zurich, PTPZnP Wwa, PTPP Polska), blogger, twórca metody Video dla Demokracji, facylitator,  autor licznych publikacji, więcej: tutaj.

Małgorzata Jarymowicz

Pierwsza wiceprezes Fundacji, menadżerka (zarządzanie SGH Wwa – szczególne zainteresowania: zarządzanie wiedzą /badania i praca magisterska/) psycholożka (SWPS Wwa), psychoterapeutka (kwalifikacje: INTRA oraz /egzaminy w toku/Psychologia Zorientowana na Proces), trenerka uważności / mindfulness, więcej tutaj.

Komitet doradczo – naukowo – wspierający Fundacji:

dr Violetta Aumer

wykładowczyni w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, psychoterapeutka. Specjalność naukowa: Psychologia społeczna, psychologia polityki ze szczególnym uwzględnieniem psychicznych procesów nieświadomych; filozofia polityczna.

dr Łukasz Krzywoszański

wykładowca w Pracowni Psychologii, Uniwersytetu Pedagogicznego im. K.E.N. w Krakowie. Ostatnie prowadzone badania nad: „Psychospołeczne i neurofizjologiczne uwarunkowania niespójności form i kierunków działań jednostki z indywidualnymi możliwościami i preferencjami”

dr Bogna Szymkiewicz

dr psychologii. Pracuje w Instytucie stosowanych Nauk Społecznych UW, gdzie kieruje ścieżką specjalizacyjną „Pomoc społeczno-terapeutyczna”. Posiada licencję terapeutyczną i trenerską wydaną przez Research Society of Process Oriented Psychology  w Zurychu.  Prowadzi psychoterapię indywidualną i terapię par oraz warsztaty szkoleniowe i rozwojowe (również w Rosji, Niemczech i USA).

dr Sławomira Walczewska

działaczka feministyczna i filozofka. Zajmuje się feministyczną krytyką kultury. Autorka książki Damy, rycerze i feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce (1999), nominowanej do Nagrody Literackiej NIKe oraz redaktorka książek: Głos
mają kobiety (1992) i Feministki. Własnym głosem o sobie (2005). Prowadziła zajęcia z historii filozofii na UJ (1986-90), historii idei feministycznych na podyplomowych Gender Studies na UW (1997 ) i UJ (2002) oraz w ramach Akademii Feministycznej eFKi (od 2002).
Współzałożycielka Fundacji Kobiecej eFKa (1991). W 2008 wyróżniona przez Fundacje „Kobiety Niepokorne”.

Ten post dostępny jest także w języku: angielski

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.