Przygotowujemy dla konkretnych organizacji, firm, grup, miast, dzielnic, gmin oraz indywidualnych klientów:

Jeśli uważasz, że w twojej firmie, organizacji, czy grupie wprowadzenie idei oraz zasad Głębokiej Demokracji byłoby pożyteczne lub podejrzewasz i niepokoi cię fakt, że nie wszyscy są w równym stopniu zaangażowani w realizowane projekty, lub  zauważasz, że w dotychczas sprawnie działającej organizacji pojawiają się problemy lub konflikty  – skontaktuj się z nami.

Stworzymy indywidualny projekt. Dla nas każdy przypadek to okazja do wprowadzenia innowacji. Z pewnością wspólnie znajdziemy sposób pozwalający na twórcze współdziałanie wszystkich działów twojej firmy czy organizacji (grupy).

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.