Projekt Aktywiści

Projekt: Współpraca i wzmocnienie aktywistów/tek z grup mniejszościowych

Fundacja Głębokiej Demokracji w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną WOLA realizuje projekt na rzecz osób należących do grup dyskryminowanych, które są zaangażowane w działania aktywistyczne na rzecz swojej grupy.

Aktualności w projekcie

15 stycznia 2022

Rezultaty projektu

Czas na podsumowanie!
Projekt „Współpraca i wzmocnienie aktywistów/tek z grup mniejszościowych” realizowany w 2021 r. przez Fundację Głębokiej Demokracji w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną Wola dobiegł końca! Nie oznacza to, że kończą się nawiązane relacje i wspólne projekty, które zostały zainicjowane 🙂. Aktywiści i aktywistki kontynuują swoją działalność na rzecz praw człowieka wyposażone/eni w wiedzę i umiejętności wyniesione z projektu. Zachęcamy do zapoznania się z rezultatami projektu:

 • projektami wspólnych działań
 • materiałami artystycznymi
 • kompendium wiedzy na temat praw człowieka
Zobacz stronę: Rezultaty Projektu

Dziękujemy!
Przede wszystkim dziękujemy uczestniczkom i uczestnikom za zaufanie i zaangażowanie w działania projektowe, dzielenie się wiedzą i budowanie wzmacniającej sieci współpracy i kontaktów między organizacjami!
Dziękujemy również trenerkom/trenerom, wolontariuszkom oraz przedstawicielkom Fundacji Głębokiej Demokracji, Spółdzielni socjalnej Wola oraz Stowarzyszenia Akademia Łucznica!  ❤️ Życzymy Wam wszystkim powodzenia w dalszych działaniach!


15 października 2021

Trzeci i ostatni warsztat w Łucznicy!

W dniach 8-10 października 2021 roku odbyło się trzecie i ostatnie spotkanie w ramach projektu „Współpraca i wzmocnienie aktywistów/ek z grup mniejszościowych”. Tym razem warsztat obejmował:

 • moduł dotyczący praw człowieka i sposobów ich ochrony
 • proces grupowy, czyli pogłębioną debatę na temat możliwości i trudności związanych ze współdziałaniem osób o różnych poglądach we wspólnej sprawie, a także o szeroko pojętych kosztach aktywizmu
 • komunikację
 • koło równowagi życiowej
 • wspólne projekty podgrup na temat „świata, w którym chcemy żyć”
 • moduł ewaluacyjny

Osiągnięcia
Podczas projektu narodziło się dużo pomysłów, inicjatyw, planów na przyszłość. Uczestniczki/uczestnicy nawiązali bliższe relacje i rozpoczęli nowe projekty z osobami poznanymi tutaj, na warsztatach projektowych. Bardzo się cieszymy! Wiele osób zregenerowało siły, zyskało nowe narzędzia i nową perspektywę w kwestii dbania o siebie i profilaktyki wypalenia aktywistycznego.
Bardzo dziękujemy trenerkom/trenerom, wolontariuszkom oraz przedstawicielkom Fundacji Głębokiej Demokracji oraz Stowarzyszenia Akademia Łucznica! Jesteśmy wdzięczne uczestniczkom/uczestnikom za otwartość, zaangażowanie i szczere dzielenie się swoją dobrą energią ❤️.

Ale to jeszcze nie koniec! Przed nami jeszcze dwa spotkania w Warszawie, podczas których porozmawiamy z aktywistkami/aktywistami zaangażowanymi w działania na rzecz kobiet, i na rzecz społeczności LGBT+, na temat możliwości wykorzystania praktyk głębokiej demokracji w ich działalności. Najbliższe spotkanie odbędzie się 18 listopada. Zachęcamy do udziału – szczegóły w dziale Projekty.


20 września 2021

Drugi warsztat w Łucznicy!

Za nami już drugie spotkanie w ramach projektu „Współpraca i wzmocnienie aktywistów/ek z grup mniejszościowych”. Tym razem część zajęć poprowadzili specjaliści od budowania szerokiej koalicji – trenerzy związani z ruchem ekologicznym. Podczas trzydniowego warsztatu udało się poruszyć następujące tematy:

 • techniki radzenia sobie z konfliktami
 • jak współpracować w gronie wielu organizacji społecznych, w ramach dążenia do wspólnych celów (szeroka koalicja)
 • Praca z wizją w ramach podgrup „świat, w którym chciałabym/chciałbym żyć”
 • Budowanie koncepcji, zasobów i zespołów wokół konkretnych działań aktywistycznych, za pomocą Open Space Technology

Pogoda ponownie nam dopisała, a warsztatom towarzyszyły spacery i grzybobranie! Bardzo dziękujemy uczestniczkom/uczestnikom za obecność i zaangażowanie ❤️. Dziękujemy też Stowarzyszeniu Akademia Łucznica za gościnę 🙂 Do zobaczenia wkrótce! ❤️


25 czerwca 2021

Za nami pierwszy warsztat w Łucznicy!

W dniach 18-20 czerwca odbył się pierwszy z trzech zaplanowanych w projekcie warsztatów. Szczęśliwie udało nam się spotkać na żywo, w przepięknym ośrodku Stowarzyszenia Akademia Łucznica, w miejscu, które emanowało dobrą energią. Osoby uczestniczące w projekcie stanowiły niespełna 30 osobową grupę, z różnych miejscowości Polski, z różnych środowisk i grup społecznych.

Podczas warsztatów poruszone zostały następujące tematy:

 • profilaktyka wypalenia aktywistycznego
 • dbanie o siebie
 • narzędzia komunikacji
 • świat, w którym chciałabym/chciałbym żyć
 • moje rangi / zasoby / przywileje

Warsztat był pięknym i poruszajacym spotkaniem, na którym zawiązały się nowe relacje, powstały inicjatywy i pomysły.

Dziękujemy za wspaniałą atmosferę wszystkim osobom uczestniczącym, trenerkom, wolontariuszkom oraz przedstawicielkom Fundacji Głębokiej Demokracji oraz Stowarzyszenia Akademia Łucznica!

Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie 🙂


15 marca 2021

Uwaga! Ruszył nowy projekt na rzecz praw człowieka!

Fundacja Głębokiej Demokracji wraz ze Spółdzielnią Socjalną WOLA realizują projekt rozwojowy dla osób należących do grup dyskryminowanych, które są zaangażowane w działania aktywistyczne na rzecz swojej grupy!

Informujemy, że rekrutacja do projektu została zakończona.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją ze spotkania informacyjnego o projekcie, dostępną online: https://www.facebook.com/events/540611770242291/

Projekt jest skierowany do osób, które:

 • Są zaangażowane w aktywizm i należą do grup dyskryminowanych, takich jak: kobiety, LGBT+, osoby z doświadczeniem migracyjnym, osoby z niepełnosprawnościami
 • Chcą przyjrzeć się psychologicznej stronie swojego aktywizmu
 • Chcą zapoznać się i nawiązać współpracę z osobami działającymi na rzecz innych grup narażonych na dyskryminację
 • Czują się przeciążone aktywizmem, lub chcą zapobiec przeciążeniu i wypaleniu
 • Są gotowe wziąć udział w trzech trzydniowych warsztatach w ośrodku pod Warszawą

Jak działamy w projekcie?

 • trening psychologiczny metodą psychologii procesu

Działania osób zaangażowanych w aktywizm bywają trudne i wyczerpujące – wspólnie poszukamy sposobów, aby utrzymać motywację i naprawdę zadbać o siebie. Pokażemy narzędzia, dzięki którym można odnaleźć spokój i wytchnienie, nawet w trudnych sytuacjach. Będziemy tworzyć warunki do pogłębionej komunikacji, głębszego poznania i zrozumienia siebie nawzajem. Dzięki temu korzystanie ze wsparcia grupy i wymiany doświadczeń będzie pełniejsze i łatwiejsze.

Chcemy, żeby osoby biorące udział w projekcie wyszły nie tylko z nową wiedzą i umiejętnościami, ale przede wszystkim z doświadczeniem, jakie daje prawdziwe zadbanie o własne potrzeby i głęboki kontakt z wspierającą grupą.

 • warsztat na temat praw człowieka

 Będzie to moduł na temat obecnego kształtu ochrony praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznych: jak szukać wiedzy, gdzie się odwołać, jak znaleźć pomoc.

 • praktyczny warsztat na temat sieciowania

Moduł będzie prowadzony przez ekspertów z doświadczeniem w sieciowaniu różnych osób i organizacji. Zapewniamy wiedzę i praktyczne wskazówki jak budować szeroką koalicję i zwiększać siłę swoich działań.

 • indywidualne sesje wsparcia psychologicznego

Zaproponujemy każdej osobie pakiet 1-3 indywidualnych godzinnych sesji / konsultacji. Sesje będą okazją, aby pogłębić doświadczenia z warsztatów, rozwiać wątpliwości czy podzielić się swoimi obawami. Jest to oferta dla osób chętnych, a wybór tematów poruszanych na sesji należy do osoby biorącej w niej udział. Jest to czas skupienia uwagi na Tobie i Twoich potrzebach.

Organizacja

Udział w projekcie jest bezpłatny. Finansujemy nocleg i wyżywienie podczas warsztatów, materiały szkoleniowe oraz koszty dojazdu na warsztaty.

Daty warsztatów: 18-20 czerwca, 10-12 września i 8-10 października 2021

Partnerem projektu jest Spółdzielnia Socjalna WOLA, która jest odpowiedzialna za rekrutację do programu.

Formularz zgłoszeniowy online: http://bit.ly/3fcGnmq

W razie pytań, prosimy o kontakt:

 • rekrutacja do projektu: wola(at)spoldzielniawola.pl
 • szczegóły dotyczące przebiegu projektu: kontakt(at)deepdemocracy.pl

Serdecznie zapraszamy!


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.