Cele i rezultaty projektu

Cele projektu:

Celem projektu jest wsparcie aktywistów/tek z grup mniejszościowych, jako osób narażonych na łamanie praw człowieka, jednocześnie zagrożonych wypaleniem aktywistycznym. Wsparcie obejmuje:

 • pomoc psychologiczną w radzeniu sobie z trudnymi emocjonalnie skutkami pracy aktywistycznej z pozycji osoby dyskryminowanej,
 • naukę sieciowania i budowania szerokiej koalicji pomiędzy osobami z różnych grup mniejszościowych
 • oraz zwiększenie świadomości nt. praw człowieka i sposobów szukania pomocy w razie ich łamania,
 • a także poznanie narzędzi głębokiej demokracji i narzędzi pracy z konfliktami.

W projekcie weźmie udział 25 aktywistów/tek z całej Polski.

Przebieg projektu:

Warsztaty odbędą się w czerwcu, wrześniu i październiku 2021, w formie 3 spotkań po trzy dni, od piątku do niedzieli, w ośrodku pod Warszawą (lub, w razie restrykcji, w formie 18 modułów warsztatowych online, po 3,5 godziny każdy moduł). Będą prowadzone metodą warsztatową, uwzględniającą aktywny udział uczestniczek/ków i pracę z ich realnymi doświadczeniami i problemami.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Finansujemy nocleg i wyżywienie podczas warsztatów, materiały szkoleniowe oraz koszty dojazdu na warsztaty.

Daty warsztatów: 18-20 czerwca, 10-12 września i 8-10 października 2021

Rekrutacja do projektu:

Partnerem projektu jest Spółdzielnia Socjalna WOLA, która jest odpowiedzialna za rekrutację do programu.

Informujemy, że rekrutacja do projektu została zakończona.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją ze spotkania informacyjnego o projekcie, dostępną online: https://www.facebook.com/events/540611770242291/

Rezultaty projektu:

 • umiejętność sieciowania w celu wspierania się i współpracy, a także nawiązanie kontaktów pomiędzy przedstawicielami/-lkami grup mniejszościowych, rozpoczęcie procesu współpracy i wymiany doświadczeń.
 • umiejętność pracy z konfliktami w kontekście działań aktywistycznych, poszerzenie perspektywy patrzenia na konflikt jako na okazję do rozwoju, i na sytuację konfliktową jako wnoszącą nieuświadomione wcześniej emocje, potrzeby, wartości
 • umiejętność dbania o własne potrzeby
 • wiedza nt. tego gdzie szukać wsparcia i pomocy
 • zniwelowanie trudnych skutków psychologicznych podejmowania działalności aktywistycznej z pozycji bycia częścią grupy mniejszościowej
 • zwiększenie świadomości zjawiska dyskryminacji, i jej negatywnych skutków, a także sposobów przeciwdziałania
 • upowszechnienie koncepcji głębokiej demokracji wśród grup mniejszościowych, a także doświadczenie stosowania i korzystania z innowacyjnych narzędzi pracy z grupą i konfliktami (zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi) takich jak proces grupowy czy otwarte forum.

W razie pytań, prosimy o kontakt:

 • rekrutacja do projektu: wola(at)spoldzielniawola.pl
 • szczegóły dotyczące przebiegu projektu: kontakt(at)deepdemocracy.pl

Serdecznie zapraszamy!


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.