Consulting

Fundacja Głębokiej Demokracji proponuje consulting oparty na podejściu psychologii zorientowanej na proces, oraz bazujący na zasadach Głębokiej Demokracji.

Na czym polega innowacyjność tego podejścia?

Jeśli potrafisz zauważyć, że w twojej firmie lub organizacji istnieje jakaś niespójność, jeśli pojawiają się sprzeczne informacje, bądź komunikaty, jeśli wydaje się, że ludzie coś ukrywają, a komunikacja szwankuje, to bardzo możliwe, że pewna (bliższa wspólnej świadomości) część systemu jest wyżej oceniana podczas gdy inna, (mniej świadoma) jest marginalizowana i tłumiona. Zazwyczaj ta, bardziej widoczna i „ważniejsza” część oskarża tą „mniej uświadomioną” o wszelkie porażki i niepowodzenia.

W opisanej sytuacji większość firm konsultingowych doradza rozpisanie procesu (np. rozumianego wg normy ISO), zidentyfikowanie, a następnie wyeliminowanie „zaburzeń” lub potencjalnych czynników wprowadzających zaburzenia. Jednak consulting zorientowany na proces proponuje krańcowo odmienne, innowacyjne podejście!

Postawione na nowo pytanie brzmi: jak sprawić, żeby elementy potencjalnie „zaburzające” proces okazały się sprzymierzeńcami tego procesu? Co takiego należy uczynić, żeby to, co nam przeszkadzało zaczęło nam sprzyjać? Jest to szczególny rodzaj ekologii zasobów i recyklingu – chodzi o to, by zintegrować potencjalny dystraktor przejmując jego energię i moc w miejsce przeciwstawiania się jej. Doświadczenie uczy, że sama eliminacja np. zwolnienie kłopotliwego pana X nie jest wystarczającym i zrównoważonym działaniem, ponieważ bardzo często w to miejsce znajduje się ktoś, kto działa w taki sam sposób! Konsultanci naszej Fundacji proponują receptę pozwalającą zmienić powtarzające się scenariusze głównie dzięki zastosowaniu podejścia płynącego z zasad Głębokiej Demokracji.

Czy to oznacza, że szef będzie musiał oddać władzę? Absolutnie nie – oznacza to, że szef będzie bardziej świadomy swej władzy wiedząc, że jej wykorzystanie i stopień jest zależny od postaw i siły jego pracowników! Co więcej – Najwyższe Kierownictwo organizacji odetchnie z ulgą wiedząc o tym jak cenne jest opuszczanie roli CxO i przynajmniej czasowe bądź symboliczne podzielenie się trudami zarządzania.

O tym, jak bardzo w nowoczesnym consultingu istotna jest Głęboka Demokracja (i płynące z niej autentyczne współdziałanie) świadczy fakt, że zasady Głębokiej Demokracji już ponad 10 lat temu implementowała do swoich potrzeb jedna z największych globalnych konsultingowych „Capgemini” zatrudniająca na całym świecie ponad 100 000 pracowników!

Doradzając naszym klientom ZAWSZE zakładamy, że tylko dana Organizacja (tak jak np. klient w terapii) posiada pełną wiedzę o tym jak rozwiązać stojące przed nią wyzwania. Zazwyczaj samo zastosowanie Głębokiej Demokracji i wysłuchani oraz docenienie głosu „mniejszości” okazuje się nieskończonym źródłem najbardziej kreatywnych i skutecznych rozwiązań! Pozornie paradoksalne podejście i pytania zadawane spoza roli „eksperta” okazują się sednem kreatywnych rozwiązań oraz wniosków i przyczyniają się do niezwykle innowacyjnych rozwiązań zarówno w sferze biznesu, jak i w obszarze oddziaływań organizacyjnych.