Narady sieciujące online – głęboka demokracja na rzecz praw człowieka

Narady sieciujące online – głęboka demokracja na rzecz praw człowieka

Głęboka Demokracja – czy i jak może być użyteczna dla organizacji wspierających grupy mniejszościowe?

Serdecznie zapraszamy na dwie narady sieciujące online, które odbędą się w grudniu!

  • 6 grudnia o 19:00, online (Zoom) – narada dla organizacji działających na rzecz różnych grup i celów, w tym na rzecz uchodźców/uchodźczyń i migrantek/migrantów, na rzecz kobiet, a także dla organizacji proekologicznych. Spotkanie potrwa do około 20:15.
  • 13 grudnia o 19:00, online (Zoom) – narada dla organizacji działających na rzecz osób LGBT+. Spotkanie potrwa do około 20:15.

Dlaczego organizujemy narady?

Widzimy i wiemy, że sytuacja różnych grup mniejszościowych, w tym kobiet, społeczności LGBT+, migrantek i migrantów jest w Polsce trudna. Skala zjawiska dyskryminacji, wrogości oraz różnego typu ataków w przestrzeni publicznej rośnie. W zakresie praw kobiet obserwujemy szczególnie silne napięcia, związane m.in. z ostatnimi zmianami w prawie aborcyjnym i protestami środowisk kobiecych. Z kolei społeczność LGBT+ boryka się od roku 2020 z coraz mocniejszymi uprzedzeniami (np. szereg uchwał „anty LGBT” w gminach na południu Polski). Kryzys humanitarny na polsko-białoruskiej granicy dramatycznie obnażył zagrożenia dotyczące praw człowieka w środowisku uchodźców i uchodźczyń oraz migrantek i migrantów.

Ze względu na to, że zajmujemy się zastosowaniem koncepcji Głębokiej Demokracji w obszarze konfliktów i napięć społecznych – dostrzegamy, że istnieje pole do potencjalnej współpracy między naszą Fundacją a organizacjami działającymi na rzecz grup mniejszościowych. Nasza Fundacja realizuje projekty wspierające grupy mniejszościowe i narażone na dyskryminację. Proponujemy nowatorskie podejście, które polega na wykorzystaniu sytuacji konfliktowej do rozpoznania istotnych wartości znajdujących się po obu stronach konfliktu. 

Zajmujemy się także wspieraniem osób i organizacji w zakresie przeciwdziałania wypaleniu aktywistycznemu. Proponujemy podejście prawdziwego dbania o siebie i swoje potrzeby, jako fundament zrównoważonego zaangażowania w aktywizm na rzecz szerszych celów.

Wartości związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji są nam bardzo bliskie, i zależy nam na wspieraniu organizacji, które działają w tym obszarze. Chcemy poszukać szans na potencjalne współdziałanie, aby wykorzystać nasze kompetencje do wsparcia wartościowej sprawy. 

Ponadto naszym celem jest budowanie sieci kontaktów i współdziałania między organizacjami społecznymi, uważamy, że działanie w sieci/ koalicji ma wartość i wzmacnia głos NGO w przestrzeni publicznej. 

Cel narady: prezentacja koncepcji Głębokiej Demokracji, wspólny namysł w gronie osób uczestniczących w spotkaniu nad możliwościami zastosowania metod i podejścia Głębokiej Demokracji w obszarze działania organizacji wspierających grupy mniejszościowe. 

Dla kogo: przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z takich obszarów jak: przeciwdziałanie dyskryminacji, wsparcie i wzmocnienie kobiet, osób LGBT+, osób z doświadczeniem migranckim, działania na rzecz zmian w prawodawstwie, inicjowanie debaty społecznej itp.

Organizacja zapraszająca: Fundacja Głębokiej Demokracji, prelegentki/ moderatorki narad sieciujących: Kornelia Rosłoniec, Weronika Pielas, Agnieszka Garbolińska

Fundacja Głębokiej Demokracji działa w Polsce od 2010 roku. Głównym celem Fundacji jest stosowanie i promowanie zasad i narzędzi koncepcji Głębokiej Demokracji, którą opracował amerykański psychoterapeuta dr Arnold Mindell w latach ‘80 XX wieku. Głęboka Demokracja oferuje skuteczne narzędzia do pracy z grupami /społecznościami, takie jak „proces grupowy” i „otwarte forum”, które koncentrują się na pogłębieniu zrozumienia przez grupę różnorodnych potrzeb, wartości i emocji obecnych w grupie (eksploracja stron konfliktu, różnych ról). Ekspertki Fundacji to doświadczone facylitatorki, trenerki i psychoterapeutki, które pracują w obszarach rozwiązywania konfliktów, budowania społeczności, dyskryminacji, praw mniejszości, praw człowieka itp.

Obecnie realizujemy w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną Wola, projekt dofinansowany z funduszy norweskich „Współpraca i wzmocnienie aktywistów/tek z grup mniejszościowych” oraz jesteśmy partnerem projektu sektorowego „Z troską o równość. Prewencja wypalenia i moc organizacji równościowych” (Liderem jest Fundacja RegenerAkcja).

Kontakt z nami: 791 248 883, gleboka.demokracja@gmail.com, https://deepdemocracy.pl/

Agenda spotkania:

  1. Wstęp teoretyczny na temat koncepcji Głębokiej Demokracji. 
  2. Przedstawienie obecnych projektów Fundacji Głębokiej Demokracji – jak metody oparte na poszanowaniu dla wszystkich emocji i głosów obecnych w danej grupie mogą się przydać w działalności społecznej i aktywistycznej.
  3. Dyskusja na temat możliwości zastosowania metod Głębokiej Demokracji w obszarze działania organizacji równościowych (zebranie pomysłów). Możliwość krótkiej konsultacji konkretnych realnych sytuacji sprawiających trudność w danej organizacji.

Prosimy o zgłoszenia mailowe lub przez FB.

Serdecznie zapraszamy! Do zobaczenia na naradzie!

Zespół Fundacji Głębokiej Demokracji


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.


Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Projekty