Nasze propozycje

Nasze propozycje

Organizujemy szkolenia, warsztaty oraz programy wsparcia indywidualnego dla osób zajmujących się facylitacją, animacją społeczną, mediacjami, negocjacjami, pracą z grupami, a także dla grup, firm, organizacji pozarządowych, działaczy/ek samorządowych, aktywistów/ek – dla wszystkich osób, które pracują z ludźmi.

Przykładowe tematy warsztatów:

  • Podstawy Głębokiej Demokracji
  • Głęboka Demokracja w praktyce, jak pracować z konfliktem
  • Zaangażowanie społeczne – jak przeciwdziałać wypaleniu

Organizujemy i facylitujemy spotkania, procesy grupowe oraz debaty typu Forum Głębokiej Demokracji, zarówno wypływające z inicjatywy Fundacji jak i na zaproszenie formalnych oraz nieformalnych organizacji, firm, czy grup ze wszystkich sektorów. Sektor NGO może liczyć w tym zakresie na nasze szczególne wsparcie.

Jeśli uważasz, że w Twojej organizacji, rodzinie, firmie, szkole lub uczelni może być przydatna innowacja polegająca na zastosowaniu i wdrożeniu kultury oraz zasad Głębokiej Demokracji – skontaktuj się z nami w celu ewentualnego zaprojektowania i przeprowadzenia warsztatu, szkolenia albo twórczej facylitacji spotkań czy narad.