Szkolenia i warsztaty otwarte

  • Podstawy Głębokiej Demokracji i podstawy facylitacji
  • Głęboka Demokracja w praktyce, praca z konfliktami i grupami
  • Sztuka facylitacji, pracy z grupą, Forum Głębokiej Demokracji, metody mediacji i coachingu w duchu Głębokiej Demokracji
  • Zarządzanie oraz przywództwo w grupach i organizacjach, polityce, edukacji
  • Facylitacja procesów grupowych oraz Otwartego Forum Głębokiej Demokracji
  • Praktyczne zastosowanie Głębokiej Demokracji w życiu i w pracy trenera, facylitatora, mediatora, coacha, konsultanta