o Fundacji

Fundacja

Fundacja Głębokiej Demokracji została założona w 2010 roku w Krakowie. Głównym celem Fundacji jest stosowanie i promowanie zasad i narzędzi koncepcji Głębokiej Demokracji, którą opracował amerykański psychoterapeuta dr Arnold Mindell w latach ‘80 XX wieku. Głęboka Demokracja oferuje skuteczne narzędzia do pracy z małymi lub dużymi grupami, takie jak „proces grupowy” i „otwarte forum”, które koncentrują się na pogłębieniu zrozumienia przez grupę podstawowych potrzeb, wartości i emocji każdej z ról / stanowisk obecnych w grupie.

Fundacja zrealizowała liczne projekty dotyczące dyskryminacji, nierówności ekonomicznych, wzmocnienia pozycji społeczności lokalnych – w Polsce i innych krajach europejskich. Eksperci Fundacji to doświadczeni facylitatorzy, trenerzy i psychoterapeuci, którzy prowadzą warsztaty, debaty i seminaria na wiele tematów: rozwiązywanie konfliktów, budowanie społeczności, podejmowanie decyzji, zajmowanie się prawami mniejszości społecznych i inne.

Rejestry

0000353451
121197109
676-24-17-405