Nasze propozycje

  • Jeśli uważasz, że w twojej organizacji, rodzinie, firmie, szkole lub uczelni może być przydatna innowacja polegająca na zastosowaniu i wdrożeniu kultury oraz zasad Głębokiej Demokracji – skontaktuj się proszę z nami w celu ewentualnego zaprojektowania i przeprowadzenia warsztatu, szkolenia albo twórczej facylitacji spotkań czy narad
  • Jeśli zajmujesz się wychowaniem dzieci, nauczaniem, szkoleniem czy szeroko pojętą edukacją, skontaktuj się z nami, żeby zobaczyć jak ogromny i twórczy wkład może wnieść podejście oparte o zasady Głębokiej Demokracji w szkole oraz w całym procesie wychowawczym
  • Organizujemy szkolenia, warsztaty oraz indywidualny coaching i mentoring dla: osób zajmujących się facylitacją, mediacją, zarządzaniem konfliktem, negocjacjami, pracą z rodzinami i mniejszościami, szefów, zarządców, polityków, działaczy samorządowych – dla wszystkich osób, które pracują z ludźmi
  • Proponujemy doskonalenie umiejętności trenerskich, mediacyjnych, szkoleniowych i facylitacyjnych dzięki wdrożeniu w zakres dotychczasowych działań podstawowych procedur oraz postaw Głęboko-Demokratycznych. Ta propozycja dotyczy zarówno jednostek (trenerów/ek, mediatorów/ek, itd.) jak i całych zespołów (np. dla trenerów, coachów czy szkoleniowców firm szkoleniowych lub grup menedżerów danej firmy)
  • Organizujemy i facylitujemy spotkania, procesy grupowe oraz Forum Głębokiej Demokracji zarówno wypływające z inicjatywy Fundacji jak i na zaproszenie formalnych oraz nieformalnych Organizacji, firm, czy grup ze wszystkich sektorów. Sektor NGO może liczyć w tym zakresie na nasze wsparcie i szczególne traktowanie włącznie z nieodpłatną facylitacją dla członków organizacji.
  • Zapraszamy jednostki i organizacje do zajęcia się ważnymi społecznymi tematami na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym wierząc, że każdy wgląd i konsensus w zakresie tematów konfliktogennych i stwarzających napięcia jest małym krokiem do tego, aby cała ludzkość zdobyła praktyczną wiedzę o skutecznej i zrównoważonej pracy z konfliktami oraz dzielącymi (oraz łączącymi) nas różnicami. Uważamy, że jest to najskuteczniejszy sposób prewencji oraz ochrony zarówno jednostek, jak i całego świata przed przemocą. Naszą misją i celem jest udzielanie wsparcia wszystkim podobnym inicjatywom