O projekcie aktywiści 2021

Projekt: Współpraca i wzmocnienie aktywistów/tek z grup mniejszościowych

Fundacja Głębokiej Demokracji w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną WOLA realizuje projekt na rzecz osób należących do grup dyskryminowanych, które są zaangażowane w działania aktywistyczne na rzecz swojej grupy.

Projekt jest skierowany do osób, które:

 • Są zaangażowane w aktywizm i należą do grup dyskryminowanych, takich jak: kobiety, LGBT+, osoby z doświadczeniem migracyjnym, osoby z niepełnosprawnościami
 • Chcą przyjrzeć się psychologicznej stronie swojego aktywizmu
 • Chcą zapoznać się i nawiązać współpracę z osobami działającymi na rzecz innych grup narażonych na dyskryminację
 • Czują się przeciążone aktywizmem, lub chcą zapobiec przeciążeniu i wypaleniu
 • Są gotowe wziąć udział w trzech trzydniowych warsztatach w ośrodku pod Warszawą

Przebieg działań projektowych

 • trening psychologiczny metodą psychologii procesu

Działania osób zaangażowanych w aktywizm bywają trudne i wyczerpujące – wspólnie poszukamy sposobów, aby utrzymać motywację i naprawdę zadbać o siebie. Pokażemy narzędzia, dzięki którym można odnaleźć spokój i wytchnienie, nawet w trudnych sytuacjach. Będziemy tworzyć warunki do pogłębionej komunikacji, głębszego poznania i zrozumienia siebie nawzajem. Dzięki temu korzystanie ze wsparcia grupy i wymiany doświadczeń będzie pełniejsze i łatwiejsze.

Chcemy, żeby osoby biorące udział w projekcie wyszły nie tylko z nową wiedzą i umiejętnościami, ale przede wszystkim z doświadczeniem, jakie daje prawdziwe zadbanie o własne potrzeby i głęboki kontakt z wspierającą grupą.

 • warsztat na temat praw człowieka

Będzie to moduł na temat obecnego kształtu ochrony praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznych: jak szukać wiedzy, gdzie się odwołać, jak znaleźć pomoc.

 • praktyczny warsztat na temat sieciowania

Moduł będzie prowadzony przez ekspertów z doświadczeniem w sieciowaniu różnych osób i organizacji. Zapewniamy wiedzę i praktyczne wskazówki jak budować szeroką koalicję i zwiększać siłę swoich działań.

 • indywidualne sesje wsparcia psychologicznego

Zaproponujemy każdej osobie pakiet 1-3 indywidualnych godzinnych sesji / konsultacji. Sesje będą okazją, aby pogłębić doświadczenia z warsztatów, rozwiać wątpliwości czy podzielić się swoimi obawami. Jest to oferta dla osób chętnych, a wybór tematów poruszanych na sesji należy do osoby biorącej w niej udział. Jest to czas skupienia uwagi na Tobie i Twoich potrzebach.

Cele projektu:

Celem projektu jest wsparcie aktywistów/tek z grup mniejszościowych, jako osób narażonych na łamanie praw człowieka, jednocześnie zagrożonych wypaleniem aktywistycznym. Wsparcie obejmuje:

 • pomoc psychologiczną w radzeniu sobie z trudnymi emocjonalnie skutkami pracy aktywistycznej z pozycji osoby dyskryminowanej,
 • naukę sieciowania i budowania szerokiej koalicji pomiędzy osobami z różnych grup mniejszościowych
 • oraz zwiększenie świadomości nt. praw człowieka i sposobów szukania pomocy w razie ich łamania,
 • a także poznanie narzędzi głębokiej demokracji i narzędzi pracy z konfliktami.

Rezultaty projektu:

 • umiejętność sieciowania w celu wspierania się i współpracy, a także nawiązanie kontaktów pomiędzy przedstawicielami/-lkami grup mniejszościowych, rozpoczęcie procesu współpracy i wymiany doświadczeń.
 • umiejętność pracy z konfliktami w kontekście działań aktywistycznych, poszerzenie perspektywy patrzenia na konflikt jako na okazję do rozwoju, i na sytuację konfliktową jako wnoszącą nieuświadomione wcześniej emocje, potrzeby, wartości
 • umiejętność dbania o własne potrzeby
 • wiedza nt. tego gdzie szukać wsparcia i pomocy
 • zniwelowanie trudnych skutków psychologicznych podejmowania działalności aktywistycznej z pozycji bycia częścią grupy mniejszościowej
 • zwiększenie świadomości zjawiska dyskryminacji, i jej negatywnych skutków, a także sposobów przeciwdziałania
 • upowszechnienie koncepcji głębokiej demokracji wśród grup mniejszościowych, a także doświadczenie stosowania i korzystania z innowacyjnych narzędzi pracy z grupą i konfliktami (zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi) takich jak proces grupowy czy otwarte forum.

Informacje organizacyjne

Udział w projekcie jest bezpłatny. Finansujemy nocleg i wyżywienie podczas warsztatów, materiały szkoleniowe oraz koszty dojazdu na warsztaty.

Daty warsztatów: 18-20 czerwca, 10-12 września i  8-10 października 2021

Partnerem projektu jest Spółdzielnia Socjalna WOLA, która jest odpowiedzialna za rekrutację do programu.

Informujemy, że rekrutacja do projektu została zakończona.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją ze spotkania informacyjnego o projekcie, dostępną online: https://www.facebook.com/events/540611770242291/

W razie pytań, prosimy o kontakt:

 • rekrutacja do projektu: wola(at)spoldzielniawola.pl
 • szczegóły dotyczące przebiegu projektu: kontakt(at)deepdemocracy.pl

Serdecznie zapraszamy!


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.