OPEN FORUM: Jak mądrze pomagać ludziom doświadczającym głodu, ubóstwa?

Zapraszamy na Open Forum w ramach projektu „POPmoc”, podczas którego będziemy słuchać różnych stanowisk, pogłębiać świadomość i szukać odpowiedzi na pytania: Czy warto się angażować w pomoc dla krajów, regionów doświadczających skrajnego ubóstwa, klęsk żywiołowych ? Czym jest świadome pomaganie? Kto komu pomaga i po co? Jaka pomoc ma sens?

Open Forum (Open Forum of Deep Democracy) to metoda debaty publicznej opracowana przez Arnolda Mindella i jego współpracowników. Na czym polega? W spotkaniu dotyczącym wybranego problemu społecznego biorą udział zaproszeni goście: osoby publiczne, politycy, aktywiści społeczni i wszystkie osoby zainteresowane tematem. Spotkania są prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych facylitatorów psychologii procesu, którzy wspierają to, co w większości debat publicznych jest pomijane – pomagają stronom pogłębić stanowiska z zachowaniem wzajemnego szacunku i mimo dzielących ich różnic zbudować bardziej osobiste relacje. Metoda Open Forum od wielu lat wspiera rozwiązywanie sytuacji konfliktowych na świecie.

Termin: 16 maja 2017 godz. 18.00
Miejsce: Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12, 00-001 Warszawa
Zespół organizacyjny: Anna Gabryjelska, Agata Gebhardt, Barbara Gładecka, Agata Roman, Agnieszka Garbolińska, Monika Stachura, Krystyna Wydrzyńska
Partnerzy: IPP, MIK, Ośrodek Corelacje, Fundacja Jeden Dzień Życia

Szczegóły wdarzenia w pliku PDF