Warsztaty pracy z konfliktem metodą głębokiej demokracji

Fundacja Głębokiej Demokracji została zaproszona do poprowadzenia warsztatów z głębokiej demokracji, jako metody rozwiązywania konfliktów podczas polsko-niemieckiego sympozjum pn. „Negocjowanie wyzwań ekologicznych – jak organizować współpracę na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich?” organizowanego w ramach projektu „Odwaga do zmian, odwaga do działania” przez Kreisau-Initiative e. V. i Schloß Trebnitz – Bildungs- und Begegnungszentrum e. V.

Warsztaty przybliżające metodę głębokiej demokracji poprowadziły facylitatorki Weronika Pielas i Kornelia Rosłoniec w dniach 11-12 lutego 2020. Zajęcia zostały poprowadzone w formie interaktywnego warsztatu, podczas którego uczestnicy mogli zastosować tę metodę do pracy z konfliktami, z którymi mierzą się w swoich działaniach zawodowych. Dużą część uczestników stanowiły osoby pracujące w organizacjach pozarządowych. W warsztatach uczestniczyły osoby mówiące po polsku i po niemiecku, całość była tłumaczona symultanicznie.

Bardzo dziękujemy Kreisau-Initiative e.V. za zaproszenie do wzięcia udziału w sympozjum w Schloss Trebnitz w Niemczech. Inspirujące rozmowy, ciekawi ludzie, ważne tematy. Cieszymy się zainteresowaniem jakie wzbudza idea głębokiej demokracji i inspirowane nią narzędzia pracy z konfliktem.