Zaproszenie na naradę sieciującą – głęboka demokracja na rzecz ekologii

Zaproszenie na naradę sieciującą – głęboka demokracja na rzecz ekologii

Temat: Głęboka Demokracja – czy i jak może być użyteczna dla organizacji proekologicznych?

Dlaczego organizujemy naradę?

Zauważyłyśmy, że obecna skala polaryzacji w polskim społeczeństwie jest ogromna i wciąż rośnie. Jednym z obszarów napięć są kwestie ochrony środowiska i ekologii. Konflikty dotyczą m.in. wycinek lasów, polowań, spalania paliw kopalnych, hodowli zwierząt, etycznej konsumpcji czy odpadów.

Ze względu na to, że zajmujemy się zastosowaniem koncepcji Głębokiej Demokracji w obszarze konfliktów i napięć społecznych – dostrzegamy, że istnieje pole do potencjalnej współpracy między naszą Fundacją a organizacjami działającymi na rzecz ekologii. Proponujemy nowatorskie podejście, które polega na wykorzystaniu sytuacji konfliktowej do rozpoznania istotnych wartości znajdujących się po obu stronach konfliktu.

Zajmujemy się także wspieraniem osób i organizacji w zakresie przeciwdziałania wypaleniu aktywistycznemu. Proponujemy podejście prawdziwego dbania o sobie i swoje potrzeby, jako fundament zrównoważonego zaangażowania w aktywizm na rzecz szerszych celów.

Zależy nam na wspieraniu organizacji, które działają na rzecz wspólnego dobra, dobra Planety i wszystkich jej mieszkańców_nek. Kwestie ekologii są dla nas ważne, i chcemy poszukać szans na potencjalne współdziałanie, aby wykorzystać nasze kompetencje do wsparcia wartościowej sprawy.

Ponadto naszym celem jest budowanie sieci kontaktów i współdziałania między organizacjami społecznymi, uważamy, że działanie w sieci/ koalicji ma wartość i wzmacnia głos NGO w przestrzeni publicznej.

Cel narady: prezentacja koncepcji Głębokiej Demokracji, wspólny namysł w gronie osób uczestniczących w spotkaniu nad możliwościami zastosowania metod i podejścia Głębokiej Demokracji w obszarze działania organizacji proekologicznych.

Dla kogo: przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na rzecz szeroko pojętej ekologii (ochrony środowiska naturalnego, zatrzymania globalnego ocieplenia, ochrony i etycznego traktowania zwierząt, roślin, ekosystemów)

Uczestnicy_czki: 10-15 zaproszonych gości z organizacji proekologicznych

Organizacja zapraszająca: Fundacja Głębokiej Demokracji, prelegentki/ moderatorki narady sieciującej:  Weronika Pielas, Agnieszka Garbolińska

Kiedy: 4 października 2021, w godzinach 17:30 – 19:30

Miejsce: Klubokawiarnia Pożyteczna w Warszawie, Al. Niepodległości 135 (zapewniamy posiłek/poczęstunek dla gości, dostępne także menu wegańskie oraz wegetariańskie)

Fundacja Głębokiej Demokracji działa w Polsce od 2010 roku. Głównym celem Fundacji jest stosowanie i promowanie zasad i narzędzi koncepcji Głębokiej Demokracji, którą opracował amerykański psychoterapeuta dr Arnold Mindell w latach ‘80 XX wieku. Głęboka Demokracja oferuje skuteczne narzędzia do pracy z grupami /społecznościami, takie jak „proces grupowy” i „otwarte forum”, które koncentrują się na pogłębieniu zrozumienia przez grupę różnorodnych potrzeb, wartości i emocji obecnych w grupie (eksploracja stron konfliktu, różnych ról). Ekspertki Fundacji to doświadczone facylitatorki, trenerki i psychoterapeutki, które pracują w obszarach rozwiązywania konfliktów, budowania społeczności, dyskryminacji, praw mniejszości, praw człowieka itp.

Obecnie realizujemy w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną Wola, projekt dofinansowany z funduszy norweskich „Współpraca i wzmocnienie aktywistów/tek z grup mniejszościowych” oraz jesteśmy partnerem projektu sektorowego „Z troską o równość. Prewencja wypalenia i moc organizacji równościowych” (Liderem jest Fundacja RegenerAkcja).

Kontakt z nami: 791 248 883, gleboka.demokracja@gmail.com, https://deepdemocracy.pl/

Agenda spotkania:

  1. Wstęp teoretyczny na temat koncepcji Głębokiej Demokracji.
  2. Przedstawienie obecnych projektów Fundacji Głębokiej Demokracji – jak metody oparte na poszanowaniu dla wszystkich emocji i głosów obecnych w danej grupie mogą się przydać w działalności aktywistycznej.
  3. Dyskusja na temat możliwości zastosowania metod Głębokiej Demokracji w obszarze działania organizacji i aktywistów proekologicznych (zebranie pomysłów). Możliwość krótkiej konsultacji konkretnych realnych sytuacji sprawiających trudność w danej organizacji.

Serdecznie zapraszamy 1-2 osoby z każdej organizacji do uczestnictwa w naradzie.

Do zobaczenia na naradzie!

Zespół Fundacji Głębokiej Demokracji


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.