Zaproszenie na naradę sieciującą – głęboka demokracja na rzecz kobiet

Zaproszenie na naradę sieciującą – głęboka demokracja na rzecz kobiet

Temat: Głęboka Demokracja – czy i jak może być użyteczna dla organizacji prokobiecych?

Dlaczego organizujemy naradę?

Widzimy i wiemy, że od długiego czasu kwestie praw kobiet są przedmiotem polaryzacji w polskim społeczeństwie. Obecnie, obserwujemy szczególnie silne napięcia w tym obszarze, związane m.in. z ostatnimi zmianami w prawie aborcyjnym i protestami środowisk kobiecych. Tematy konfliktogenne dotyczą bardzo różnorodnych kwestii, m.in. dyskryminacji kobiet na rynku pracy (np. luki w płacach), edukacji wolnej od stereotypów, dostępu do świadczeń medycznych np. związanych z porodem czy aborcją, ochrony kobiet i dziewcząt przed przemocą ze względu na płeć, a także wielu innych.

Ze względu na to, że zajmujemy się zastosowaniem koncepcji Głębokiej Demokracji w obszarze konfliktów i napięć społecznych – dostrzegamy, że istnieje pole do potencjalnej współpracy między naszą Fundacją a organizacjami działającymi na rzecz kobiet. Nasza Fundacja realizuje projekty wspierające grupy mniejszościowe i narażone na dyskryminację. Proponujemy nowatorskie podejście, które polega na wykorzystaniu sytuacji konfliktowej do rozpoznania istotnych wartości znajdujących się po obu stronach konfliktu. 

Zajmujemy się także wspieraniem osób i organizacji w zakresie przeciwdziałania wypaleniu aktywistycznemu. Proponujemy podejście prawdziwego dbania o siebie i swoje potrzeby, jako fundament zrównoważonego zaangażowania w aktywizm na rzecz szerszych celów.

Wartości związane z emancypacją kobiet są nam osobiście bliskie, i zależy nam na wspieraniu organizacji, które działają w tym obszarze. Chcemy poszukać szans na potencjalne współdziałanie, aby wykorzystać nasze kompetencje do wsparcia wartościowej sprawy. 

Ponadto naszym celem jest budowanie sieci kontaktów i współdziałania między organizacjami społecznymi, uważamy, że działanie w sieci/ koalicji ma wartość i wzmacnia głos NGO w przestrzeni publicznej. 

Cel narady: prezentacja koncepcji Głębokiej Demokracji, wspólny namysł w gronie osób uczestniczących w spotkaniu nad możliwościami zastosowania metod i podejścia Głębokiej Demokracji w obszarze działania organizacji prokobiecych. 

Dla kogo: przedstawicielki organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na rzecz kobiet i ich praw (przeciwdziałanie dyskryminacji, wsparcie i wzmocnienie kobiet i dziewcząt, działania na rzecz zmian w prawodawstwie, inicjowanie debaty społecznej itp.).

Uczestniczki: 10-15 zaproszonych osób z organizacji działających na rzecz kobiet

Organizacja zapraszająca: Fundacja Głębokiej Demokracji, prelegentki/ moderatorki narady sieciującej:  Kornelia Rosłoniec, Agnieszka Garbolińska

Kiedy: 18 listopada 2021, w godzinach 17:30 – 19:30

Miejsce: Klubokawiarnia Pożyteczna w Warszawie, Al. Niepodległości 135 (zapewniamy posiłek/poczęstunek dla gości, dostępne także menu wegańskie /wegetariańskie) 

Fundacja Głębokiej Demokracji działa w Polsce od 2010 roku. Głównym celem Fundacji jest stosowanie i promowanie zasad i narzędzi koncepcji Głębokiej Demokracji, którą opracował amerykański psychoterapeuta dr Arnold Mindell w latach ‘80 XX wieku. Głęboka Demokracja oferuje skuteczne narzędzia do pracy z grupami /społecznościami, takie jak „proces grupowy” i „otwarte forum”, które koncentrują się na pogłębieniu zrozumienia przez grupę różnorodnych potrzeb, wartości i emocji obecnych w grupie (eksploracja stron konfliktu, różnych ról). Ekspertki Fundacji to doświadczone facylitatorki, trenerki i psychoterapeutki, które pracują w obszarach rozwiązywania konfliktów, budowania społeczności, dyskryminacji, praw mniejszości, praw człowieka itp.

Obecnie realizujemy w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną Wola, projekt dofinansowany z funduszy norweskich „Współpraca i wzmocnienie aktywistów/tek z grup mniejszościowych” oraz jesteśmy partnerem projektu sektorowego „Z troską o równość. Prewencja wypalenia i moc organizacji równościowych” (Liderem jest Fundacja RegenerAkcja).

Kontakt z nami: 791 248 883, gleboka.demokracja@gmail.com, https://deepdemocracy.pl/

Agenda spotkania:

  1. Wstęp teoretyczny na temat koncepcji Głębokiej Demokracji. 
  2. Przedstawienie obecnych projektów Fundacji Głębokiej Demokracji – jak metody oparte na poszanowaniu dla wszystkich emocji i głosów obecnych w danej grupie mogą się przydać w działalności społecznej i aktywistycznej.
  3. Dyskusja na temat możliwości zastosowania metod Głębokiej Demokracji w obszarze działania organizacji kobiecych (zebranie pomysłów). Możliwość krótkiej konsultacji konkretnych realnych sytuacji sprawiających trudność w danej organizacji.

Serdecznie zapraszamy 1-3 osoby z Państwa organizacji do uczestnictwa w naradzie. Prosimy o zgłoszenie mailowe lub przez FB.

Do zobaczenia na naradzie!

Zespół Fundacji Głębokiej Demokracji


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.